Aktuellt från överförmyndaren

Överförmyndarenheten arbetar med tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare och har i uppgift att rekrytera och utbilda lämpliga gode män och förvaltare. Överförmyndarenheten har även ansvaret att utreda behov av god man eller förvaltare på uppdrag av tingsrätten. Överförmyndarenheten tillsätter också gode män för ensamkommande barn.

I Norrköpings kommun har cirka 800 personer uppdrag som god man eller förvaltare. Antalet ärenden hos överförmyndarenheten är cirka 2 000. Behovet växer, både för vuxna som kan behöva hjälp av en god man eller förvaltare men även för ensamkommande barn.

Överförmyndarenheten har i dagsläget 13 anställda varav 10 är utredningssekreterare.

Du som är god man, förvaltare eller förmyndare kan nå det team med behöriga handläggare för ditt ärende på deras direktnummer. Vuxenärenden och ärenden som rör ensamkommande barn har delats upp mellan teamen efter de gode männens/förvaltarnas första bokstav i efternamnet:


Direkttelefoner 10.00-11.00 måndag till fredag

Team 1, ansvariga för A-K

Lise-Lotte Lekander, telefon: 011-15 31 08 eller 011-15 11 65

Simon Storm, telefon: 011-15 31 08 eller 011-15 11 68

Joakim Mässing, telefon: 011-15 31 08 eller 011-15 17 97

Marie Andersson, telefon 011-15 31 08 eller 011-15 19 60

Tomas Köhler, telefon: 011-15 31 08 eller 011-15 21 78


Team 2, ansvariga för L-Ö

Daniel Hartzelius, telefon: 011-15 31 09 eller 011-15 19 76

Sofia Tersmeden, telefon: 011-15 31 09 eller 011- 15 11 56

Linnea Nömtak, telefon: 011-15 31 09 eller 011-15 35 56

Zana Terzic, telefon: 011-15 31 09 eller 011-15 16 67


Handläggare barn/förmynderskapsärenden:

Elin Borg
Telefon: 011-15 21 72

För frågor kring redovisningarna:

Lotta Erlandsson
Telefon: 011-15 26 77

Pauline Edenholm
Telefon: 011-15 24 33

Enhetschef:
Ewa Gouranius
Telefon: 011-15 13 72

Kontakt