Aktuellt från överförmyndaren

Överförmyndarenheten arbetar med tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare och har i uppgift att rekrytera och utbilda lämpliga gode män och förvaltare. Överförmyndarenheten har även ansvaret att utreda behov av god man eller förvaltare på uppdrag av tingsrätten. Överförmyndarenheten tillsätter också gode män för ensamkommande barn.

I Norrköpings kommun har cirka 800 personer uppdrag som god man eller förvaltare. Antalet ärenden hos överförmyndarenheten är cirka 2 000. Behovet av stöd är stort, främst för vuxna som kan behöva hjälp av en god man eller förvaltare.

Överförmyndarenheten har i dagsläget 15 anställda varav 10 är utredningssekreterare.

Du som är god man, förvaltare eller förmyndare kan nå det team med behöriga handläggare för ditt ärende på deras gruppnummer. Vuxenärenden och ärenden som rör ensamkommande barn har delats upp mellan teamen efter de gode männens/förvaltarnas första bokstav i efternamnet:


Telefontid mellan 10.00-15.00 måndag till fredag

Team 1, ansvariga för A-K

Marie Andersson: 011-15 31 08

Oscar Fredriksson: 011-15 31 08

Lise-Lotte Lekander: 011-15 31 08

Zana Terzic, telefon: 011-15 31 08


Team 2, ansvariga för L-Ö

Daniel Hartzelius: 011-15 31 09

Jessica Lidstedt: 011-15 31 09

Joakim Mässing: 011-15 31 09 

Simon Storm: 011-15 31 09

Sofia Tersmeden: 011-15 31 09 


Förmynderskapsärenden:

Linnea Nömtak: 011-15 35 56

 

Redovisningsfrågor:

Lotta Erlandsson: 011-15 26 77

Pauline Edenholm: 011-15 24 33

 

Rekrytering av ställföreträdare:

Tomas Köhler: 011-15 21 78

 

Verksamhetschef:
Ewa Gouranius: 011-15 13 72

Kontakt