Arvoderade frivilliguppdrag

Arvoderade frivilliguppdrag är frivilligt samhällsarbete som är lagreglerat eller myndighetsnära. I Norrköpings kommun har vi flera olika lagreglerade uppdrag där du kan vara med och hjälpa en medmänniska i vardagen.

Vilka uppdrag finns?

Vill du lära dig mer?

Anmäl dig till en informationskväll för dig som är nyfiken på de arvoderade frivilliguppdragen i Norrköpings kommun. Här får du träffa familjehemsenheten, överförmyndarenheten och samordnare för kontaktperson LSS och stödfamiljer. Det kommer även finnas ett par uppdragstagare på plats.

Anmäl dig till informationsträffen här:

Anmälan till informationsträff den 3 juni, klockan 18.00

Kontakt