Utförare av särskilt boende och bostad med särskild service enligt SoL

Här finns information och viktiga dokument till dig som är utförare av särskilt boende enligt SoL. 

Håll koll på senaste nytt

Du kan välja att prenumerera på uppdateringar av denna sida. Då får du ett e-post när ny information lagts upp på sidan.

Hantera prenumeration
Senaste nytt

2019-12-09

"Delegeringsmaterial för trakeostomi" ersätts av "Trakeostomi - Delegering av skötsel och omvårdnad" som nu är publicerat under Hälso- och sjukvård, instruktioner.

2019-11-15

Ny länk för "Ansvarsfördelning mellan kommunala hyresgäster och fastighetsförvaltaren gällande fastigheter. (Ansvarsfördelning i kommunens fastigheter förvaltning verksamhet)" finns nu under Lokaler, inventarier och utrustning.

2019-11-15

"Hygien (direktiv och instruktioner)" är tillagt under Hälso- och sjukvård. "Hygiendirektiv damlat dokument" är borttaget.

2019-10-10

”Direktiv – Inhämtande av samtycke”, "Direktiv – Dokumentation" och "Instruktion - Katetervård och kateterisering av urinblåsa" är uppdaterade.

”Instruktion rekommendation - Instillation av urinblåsa med citronsyralösning” är ny.

Samtliga finns under fliken Hälso- och sjukvård.

2019-07-10

Nu finns "Manual för ansökan om behörigheter och färranslutning" under IT-system.

2019-06-18

Direktivet för Läkemedelshantering i särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet och hemsjukvård i ordinärt boende är reviderad, finns nu publicerad under "Hälso- och sjukvård".

2019-06-18

"Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen (SoL)" är reviderad. Den finns nu publicerad under "Styrdokument".

2019-04-05

Riktlinjen för användning av skyddsåtgärder har reviderats, bland annat med ökat fokus på teamets betydelse för att genomföra riskbedömning och vidta lämplig skyddsåtgärd. Den finns nu publicerad under "Hälso- och sjukvård".

2019-04-02

Instruktion för arbetsgång och ansvarsfördelning vid bedömning och utredning av allvarliga händelser enligt HSL finns nu under fliken "Avvikelser".

2019-03-26

En länk till information kring fakturor finns nu under fliken "Ersättning"

2019-03-22

Nytt direktiv för dödsfall i ordinärt och särskilt boende publicerat under Hälso- och sjukvård.

Regelverk, riktlinjer och rutiner

Hälso- och sjukvård

Direktiv

Delegering av hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifterPDF (pdf, 834.6 kB)

DokumentationPDF (pdf, 946.9 kB)

Dödsfall i ordinärt och särskilt boendePDF (pdf, 787.9 kB)

Hygien (direktiv och instruktioner)PDF (pdf, 1.5 MB)

Inhämtande av samtyckePDF (pdf, 847.7 kB)

LäkemedelshanteringPDF (pdf, 1.4 MB)

Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifterPDF (pdf, 684.2 kB)

Omhändertagande vid livets slutPDF (pdf, 955.2 kB)

Sammanhållen journalföringPDF (pdf, 740 kB)

Samtycke till registrering i kvalitetsregistretPDF (pdf, 484.8 kB)

Uppsökande och nödvändig tandvårdPDF (pdf, 445.4 kB)

Instruktioner

Användande av kvalitetsregistret Senior alertPDF (pdf, 408.4 kB)

Arbetsgång av kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringenPDF (pdf, 55.7 kB)

Trakeostomi - Delegering av skötsel och omvårdnadPDF (pdf, 1.9 MB)

Enhetens förråd - Varor att beställa via apoteketPDF (pdf, 492.5 kB)

Handbok i habiliterings- och rehabiliteringsprocessenPDF (pdf, 1 MB)

Instillation av urinblåsa med citronsyralösningPDF (pdf, 452.2 kB)

Katetervård och kateterisering av urinblåsanPDF (pdf, 952.9 kB)

SyrgaskoncentratorPDF (pdf, 295.2 kB)

Transport av blodprodukterPDF (pdf, 389.7 kB)

Undersökning av person som fallitPDF (pdf, 494.7 kB)

Undersökning vid förmodat kraftigt slag mot huvudetPDF (pdf, 480.3 kB)

Riktlinjer

Riktlinje för användning av skyddsåtgärderPDF (pdf, 934.1 kB)

Riktlinje för grundutrustningPDF (pdf, 1.1 MB)

Riktlinjer för arbetstekniska hjälpmedel, inklusive personlyftar och vårdsängarPDF (pdf, 292.1 kB)

Samverkansdokument, Region Östergötland

Handrehabilitering överenskommelse mellan Närsjukvården i Region Östergötland och länets kommunerPDF (pdf, 1.9 MB)

Handrehabilitering, Överenskommelse mellan länets kommuner och regionen

Riktlinje för samordnad vård- och omsorgsplanering

Samverkansrutiner

Rutin avseende samtycke

Regler för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Läkemedelshantering inom hälso- och sjukvård samt tandvård

Kontakt

 

Frågor om upphandling:

Kontakta Upphandlingscenter