Utförare av hemtjänst enligt Eget val inom hemtjänsten (LOV)

Information till hemtjänstutförare

Regelverk, riktlinjer och rutiner

Tillfälligt stopp för ansökningar från nya hemtjänstföretag

Läs om vård- och omsorgsnämndens beslut

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Eget val inom hemtjänsten