Utförare av daglig verksamhet enligt LSS – totalentreprenad

Här finns information och viktiga dokument till dig som är utförare av daglig verksamhet enligt LSS - totalentrepenad.

Håll koll på senaste nytt

Du kan välja att prenumerera på uppdateringar av denna sida. Då får du e-post när ny information lagts upp på sidan.

Hantera prenumeration

Regelverk, riktlinjer och rutiner

Hälso- och sjukvård

Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2015:10 om basal hygien i vård och omsorg (Socialstyrelsen)

Direktiv

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifterPDF (pdf, 834.6 kB)

Dokumentation – vård- och omsorgskontorets hälso- och sjukvårdPDF (pdf, 946.9 kB)

Inhämtande av samtyckePDF (pdf, 847.7 kB)

LäkemedelshanteringPDF (pdf, 1.4 MB)

Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifterPDF (pdf, 684.2 kB)

Sammanhållen journalföringPDF (pdf, 740 kB)

Hygiendirektiv – samlat dokumentPDF (pdf, 1.4 MB)

Instruktioner

Handbok i habiliterings- och rehabiliteringsprocessenPDF (pdf, 1 MB)

Undersökning av person som fallitPDF (pdf, 494.7 kB)

Undersökning vid förmodat kraftigt slag mot huvudetPDF (pdf, 480.3 kB)

Riktlinjer

Riktlinjer för användning av skyddsåtgärder inom vård och omsorg, VON F 2019/00120PDF (pdf, 934.1 kB)

Riktlinje för arbetstekniska hjälpmedel, inklusive personlyftar och vårdsängar,PDF (pdf, 292.1 kB) VON 2019/00119PDF (pdf, 292.1 kB)

Riktlinje för grundutrustning av hjälpmedel i Norrköpings kommuns bostad med särskild service LSS, korttidsvistelse LSS, korttidsboende SoL, särskilt boende SoL och daglig verksamhet LSS och SoL, VON F 2018/00354PDF (pdf, 1.1 MB)

Samverkansdokument, Region Östergötland

Handrehabilitering, Överenskommelse mellan Närsjukvården i Region Östergötland och länets kommunerPDF (pdf, 1.9 MB)

Handrehabilitering, Överenskommelse mellan länets kommuner och Regionen

Riktlinje för samordnad vård- och omsorgsplanering

Samverkansrutiner

Regler för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Läkemedelshantering inom hälso- och sjukvård samt tandvård

Inspektionen för vård och omsorg
Styrdokument

LSS-riktlinjenPDF (pdf, 1.3 MB)

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret