Utförare av särskilt boende och bostad med särskild service enligt SoL

Här finns information och viktiga dokument till dig som är utförare av särskilt boende enligt SoL. 

Håll koll på senaste nytt

Du kan välja att prenumerera på uppdateringar av denna sida. Då får du ett e-post när ny information lagts upp på sidan.

Hantera prenumeration

Regelverk, riktlinjer och rutiner

Hälso- och sjukvård

Direktiv/riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifterPDF (pdf, 834.6 kB)

DokumentationPDF (pdf, 946.9 kB)

Dödsfall i ordinärt och särskilt boendePDF (pdf, 787.9 kB)

HygienriktlinjePDF (pdf, 3 MB)

Inhämtande av samtyckePDF (pdf, 847.7 kB)

LäkemedelshanteringPDF (pdf, 1.4 MB)

Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifterPDF (pdf, 684.2 kB)

Omhändertagande vid livets slutPDF (pdf, 955.2 kB)

Sammanhållen journalföringPDF (pdf, 740 kB)

Samtycke till registrering i kvalitetsregistretPDF (pdf, 484.8 kB)

Uppsökande och nödvändig tandvårdPDF (pdf, 445.4 kB)

Rutiner och instruktioner

Användande av kvalitetsregistret Senior alertPDF (pdf, 408.4 kB)

Arbetsgång av kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringenPDF (pdf, 55.7 kB)

Trakeostomi - Delegering av skötsel och omvårdnadPDF (pdf, 737.4 kB)

Enhetens förråd - Varor att beställa via apoteketPDF (pdf, 492.5 kB)

Handbok i habiliterings- och rehabiliteringsprocessenPDF (pdf, 1 MB)

Instillation av urinblåsa med citronsyralösningPDF (pdf, 452.2 kB)

Katetervård och kateterisering av urinblåsanPDF (pdf, 314.2 kB)

SyrgasbehandlingPDF (pdf, 278.7 kB)

Transport av blodprodukterPDF (pdf, 389.7 kB)

Undersökning av person som fallitPDF (pdf, 308.6 kB)

Riktlinjer

Riktlinje för användning av skyddsåtgärderPDF (pdf, 934.1 kB)

Riktlinje för grundutrustningPDF (pdf, 1.1 MB)

Riktlinjer för arbetstekniska hjälpmedel, inklusive personlyftar och vårdsängarPDF (pdf, 292.1 kB)

Samverkansdokument, Region Östergötland

Handrehabilitering överenskommelse mellan Närsjukvården i Region Östergötland och länets kommunerPDF (pdf, 1.9 MB)

Handrehabilitering, Överenskommelse mellan länets kommuner och regionen

Riktlinje för samordnad vård- och omsorgsplanering

Samverkansrutiner

Rutin avseende samtycke

Regler för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Läkemedelshantering inom hälso- och sjukvård samt tandvård

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret