Information för utförare

Verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Albrektsvägen 112CPDF (pdf, 494.7 kB)

Frans Bloms gata 71PDF (pdf, 545.7 kB)

Leonardbergsvägen 10PDF (pdf, 498.7 kB)

Ljuragatan 13-15PDF (pdf, 560.1 kB)

Ljuragatan 17-19PDF (pdf, 560.1 kB)

Orrekullavägen 16PDF (pdf, 568.1 kB)

Trädgårdsgatan 30:2PDF (pdf, 563.4 kB)

Ordinärt boende

Uppföljningar av LOV-utförare januari-juni 2018PDF (pdf, 1 MB)

AdeoCarePDF (pdf, 588.9 kB)

Axiva hemtjänstPDF (pdf, 674 kB)

Genuin OmsorgPDF (pdf, 665.6 kB)

QviMo HemtjänstPDF (pdf, 665.4 kB)

Vardaga hemtjänstPDF (pdf, 664 kB)

Särskilt boende

Nils Åbergs gata 2PDF (pdf, 588.5 kB)

Ribbingsholmsvägen 3BPDF (pdf, 534.9 kB)

Bygdevägen 15PDF (pdf, 535.6 kB)

Plåtslagaregatan 8PDF (pdf, 532.2 kB)

Bryggaregatan 6:1PDF (pdf, 534 kB)

Lindövägen 102PDF (pdf, 677.4 kB)

Kontakt