Information för utförare

Här hittar du länkar till information som är aktuell för dig som är utförare inom vård och omsorg.


Daglig verksamhet enligt LSS - ramavtal


Daglig verksamhet enligt LSS – totalentreprenad


Bostad med särskild service enligt LSS och särskilt boende enligt SoL - ramavtal (Upphandling pågår, sista anbudsdag 2020-04-24)


Hemtjänst enligt Eget val inom hemtjänsten (LOV)


Särskilt boende och bostad med särskild service enligt SoL


Uppföljningsrapporter

Besöksplan våren 2020PDF (pdf, 302.7 kB)

Under rådande omständigheter genomförs inga planerade uppföljningar våren 2020.

Verksamheter för personer med funktionsnedsättning

2019

Dalviksgatan 71GPDF (pdf, 597.2 kB)

Dalviksgatan 71HPDF (pdf, 601.5 kB)

Dalviksgatan 71DPDF (pdf, 668 kB)

Dalviksgatan 71EPDF (pdf, 604.8 kB)

Ljuragatan 147-149PDF (pdf, 1 MB)

Vilbergsgatan 229PDF (pdf, 660.8 kB)

Trädgårdsgatan 30:1PDF (pdf, 563.8 kB)

Albrektsvägen 112CPDF (pdf, 494.7 kB)

Frans Bloms gata 71PDF (pdf, 545.7 kB)

Leonardbergsvägen 10PDF (pdf, 498.7 kB)

Ljuragatan 13-15PDF (pdf, 560.1 kB)

Ljuragatan 17-19PDF (pdf, 560.1 kB)

Orrekullavägen 16PDF (pdf, 568.1 kB)

Trädgårdsgatan 30:2PDF (pdf, 563.4 kB)

Åselstadsvägen 94PDF (pdf, 661.5 kB)

Ordinärt boende

2019

Norralundsgatan 7:1PDF (pdf, 530.4 kB)

G:a Lasarettsgatan 39:1PDF (pdf, 529.2 kB)

Uppföljningar av LOV-utförare januari-juni 2018PDF (pdf, 1 MB)

AdeoCarePDF (pdf, 588.9 kB)

Axiva hemtjänstPDF (pdf, 674 kB)

Genuin OmsorgPDF (pdf, 665.6 kB)

QviMo HemtjänstPDF (pdf, 665.4 kB)

Vardaga hemtjänstPDF (pdf, 664 kB)

Timmermansgatan 62:3PDF (pdf, 537.7 kB)

Urbergsgatan 90:1PDF (pdf, 540 kB)

Jurslavägen 36PDF (pdf, 540.1 kB)

Eskilsvägen 1:2PDF (pdf, 538.9 kB)

Hemsjukvården Söder och NorrPDF (pdf, 403.5 kB)

HemgångsteametPDF (pdf, 423.3 kB)

Särskilt boende

2019

Silverringen 56PDF (pdf, 181.1 kB)

Sågvägen 10PDF (pdf, 181.5 kB)

Kalkstensgatan 5PDF (pdf, 179.5 kB)

Nils Åbergs gata 2PDF (pdf, 588.5 kB)

Ribbingsholmsvägen 3BPDF (pdf, 534.9 kB)

Bygdevägen 15PDF (pdf, 535.6 kB)

Plåtslagaregatan 8PDF (pdf, 532.2 kB)

Bryggaregatan 6:1PDF (pdf, 534 kB)

Lindövägen 102PDF (pdf, 677.4 kB)

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret