Riksfärdtjänst

Översikt - Steg 1 av 3

1. Riksfärdtjänst i korthet

Riksfärdtjänst är för dig som har en stor och långvarig funktionsnedsättning (minst 3 månader) och inte kan göra längre resor till normala kostnader. Riksfärdtjänst är till för resor som går utanför Östergötlands län och mellan två kommuner. Resorna kan vara med tåg, buss, flyg och färdtjänstfordon.

För att du ska kunna få riksfärdtjänst måste du vara folkbokförd i Norrköpings kommun.

I första hand undersöks möjligheten för dig att klara en tågresa med ledsagare som följer med. Du ordnar själv ledsagaren och kommunen betalar resekostnaden för honom eller henne.

I de flesta fall kan även en rullstolsburen person resa med tåg. Resan till och från tåget kan ske med tågtaxi eller färdtjänstfordon. Det är bara vid särskilda skäl du får resa hela vägen med färdtjänstfordon.

Du betalar en egenavgift för resan. Med hjälp av Riksfärdtjänstens webbsida kan du räkna ut en preliminär egenavgift för din enkelresa. Se länk nedan.

Information om riksfärdtjänstPDF (pdf, 531.1 kB)

Räkna ut din preliminära egenavgift här

Kontakt

Telefontid måndag till fredag mellan 08.00-12.00