Färdtjänst

Översikt - Steg 6 av 7

6. Sjuk- och behandlingsresor

Om du behöver åka till lasarett eller vårdcentral för vård och behandling kan du beställa sjukresa via beställningscentralen. På Vårdguidens webbplats finns mer information om sjukresor.

Kontakt

Telefontid måndag till fredag mellan 08.00-12.00