Färdtjänst

Översikt - Steg 5 av 7

5. Medresenär och ledsagare

Du har rätt att ta med dig en medresenärer på din resa. Medresenären betalar samma pris som en vanlig resa med kollektivtrafiken. Du har rätt att ta med egna barn till och med det år de fyller 16 år. Barnen betalar samma pris som inom den allmänna kollektivtrafiken. Antalet barn inklusive eventuell medresenär är begränsat till tre personer.

Om du reser i den allmänna kollektivtrafiken får du ha med en gratis ledsagare. Visa bara upp ditt färdtjänstkort.

Kontakt

Telefontid måndag till fredag mellan 08.00-12.00