Färdtjänst

Översikt - Steg 2 av 7

2. Ansök om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst


Den utskrivna blanketten skickar du till

Norrköpings kommun
Tekniska kontoret
601 81 Norrköping
Märk kuvertet: Färdtjänst


Efter du ansökt om färdtjänst tar kommunen personlig kontakt med dig för att göra en utredning och kunna lämna besked om du kan få färdtjänst.

Läs mer i infobladet om särskild färdtjänstPDF (pdf, 902.7 kB)

Kontakt

Telefontid måndag till fredag mellan 08.00-12.00