Färdtjänst

Översikt - Steg 1 av 7

1. Färdtjänst i korthet

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst är ett alternativ för dig med en funktionsnedsättning som har det mycket svårt att gå eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Din funktionsnedsättning måste beräknas pågå i minst 3 månader och du måste bo i Norrköpings kommun för att få ansöka om färdtjänst.

I Norrköpings kommun är det ÖstgötaTrafiken som har uppdraget att köra alla färdtjänstresor, viss skolskjuts och sjukresor. Om du vill söka tillstånd för färdtjänst eller har frågor om ditt färdtjänsttillstånd hör du fortfarande av dig till Norrköpings kommun.

Information om färdtjänst
PDF
(pdf, 2.7 MB)

Sommarlovsbiljett för dig som har färdtjänst

Regeringen har beslutat att ungdomar som slutar årskurs 6, 7, 8, 9 i grundskolan samt år 1 och 2 i gymnasieskolan ska få åka gratis i kollektivtrafiken under sommarlovet. Norrköpings kommun har tagit beslut om att även ungdomar som har färdtjänst ska få åka gratis i färdtjänsten under sommarlovet.

Du som har färdtjänst ska få åka gratis i färdtjänsten under sommarlovet som är perioden 13 juni till 21 augusti. Du beställer din färdtjänstresa som vanligt på
0771-71 10 20

Kontakt

Telefontid måndag till fredag mellan 08.00-12.00