Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik istället för buss och spårvagn. Du som har mycket stora svårigheter att förflytta dig eller att resa med buss och spårvagn på grund av en funktionsnedsättning kan få färdtjänst. Dina besvär ska inte vara tillfälliga utan vara i minst tre månader.

I Norrköpings kommun är det Östgötatrafiken som kör färdtjänst- och sjukresor. Ring Östgötatrafiken om du vill beställa eller lämna synpunkt om en resa.

Om du vill ansöka om färdtjänst eller har frågor om ditt färdtjänsttillstånd, ring till Norrköpings kommun.

Information om färdtjänstPDF (pdf, 817.1 kB)

Kontakt