Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik istället för buss och spårvagn. Du som har mycket stora svårigheter att förflytta dig eller att resa med buss och spårvagn på grund av en funktionsnedsättning kan få färdtjänst. Dina besvär ska inte vara tillfälliga utan vara i minst tre månader.

Mer information om färdtjänst

Ansök om färdtjänst

Färdtjänst kan du bara söka i den kommun du bor. Därför måste du vara folkbokförd i Norrköpings kommun för att kunna söka färdtjänst.

Här ansöker du om färdtjänst

Har du e-legitimation kan du skicka in ansökan direkt via e-tjänsten. Det går också bra att skriva ut en blankett och skicka den till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, färdtjänst
601 81 Norrköping

Vi gör en utredning
När vi har fått din skriftliga ansökan får du ett svarsbrev från oss. Där får du veta hur lång tid det tar innan vi kon­taktar dig. När vi gör en utredning kontaktar vi dig via telefon eller träffar dig vid ett personligt möte på kontoret. Vid utredningen behöver vi få information om dina svårigheter att gå och att åka buss och spårvagn.

Ibland behöver vi ett läkarintyg
Om samtalet inte ger oss tillräckligt med information för att ta beslut kan vi behöva ett läkarintyg. Intyget ska vara skrivet på vår blankett, som vi skickar hem till dig. Om vi måste vänta på läkarintyget kan det ta längre tid innan du får beslut.

Du får alltid ett skriftligt beslut
Om du får färdtjänst får du också information om hur du kan använda färdtjänsten, hur du bokar resor och hur länge beslutet gäller. När du får ditt färdtjänstkort får du även information från Östgötatrafiken om hur färdtjänsten fungerar.

Om du inte får färdtjänst talar vi om varför. Du har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. Information om hur du ska göra om du vill överklaga får du tillsammans med beslutet.

Frågor och mer information

Välkommen att kontakta oss på kommunen om du har frågor kring din ansökan eller ditt färdtjänsttillstånd.

Broschyr om färdtjänstPDF (pdf, 771.1 kB)

Informationsblad om färdtjänstPDF (pdf, 938.2 kB)

Beställ färdtjänst

I Norrköpings kommun är det Östgötatrafiken som kör färdtjänst- och sjukresor.

Vill du beställa färdtjänst, sjukresa, avbeställa en resa eller fråga om bokad resa ring till Östgötatrafikens beställningscentral: 0771-71 10 20

Du kan också beställa färdtjänst i appen Beställning.
Läs mer om appen på Östgötatrafikens webbplats

Vill du beställa återkommande resa:

Har du frågor om till exempel priser och sjukresor:

Lämna synpunkter på resa

Vill du lämna synpunkter på färdtjänstresor kontakta Östgötatrafiken:

Priser och biljetter
Från 1 juli 2021 förändras avgiften för en enkelbiljett i färdtjänsten. Detta gäller för resor inom Norrköpings kommun.

Sträcka

Avgift för enkelbiljett

Upp till 25 kilometer

26 kronor

Över 25 kilometer

52 kronor


Du betalar din enkelbiljett hos föraren med kontanter eller betalkort. Vid returresa behöver du köpa en ny biljett. En medresenär betalar samma avgift som du. Medresenär kan inte betala med periodbiljett.

Om du reser ofta kan du köpa 30-dagarsbiljett eller 365-dagarsbiljett och ladda på ditt färdtjänstkort. Läs mer om dessa biljetter på Östgötatrafikens webbplats, länkar nedan:

Resor med stadsdelsbuss
På stadsdelsbussen gäller samma biljetter och pris som på buss och spårvagn (allmän kollektivtrafik). Du kan köpa biljett via Östgötatrafikens app i mobilen. Du kan inte betala med betalkort eller kontanter på stadsdelsbussen i Norrköping.

Du som inte kan eller vill använda Östgötatrafikens app kan köpa biljett på andra sätt. Du kan köpa biljett på webben, kundcenter eller hos försäljningsombud och ladda på ditt färdtjänstkort. Har du frågor om priser och biljetter kontakta Östgötatrafikens kundtjänst på 0771-21 10 10.

Medresenär och ledsagare

Medresenär, barn och ledsagare
Du har rätt att ta med dig en medresenär på din färdtjänstresa. Medresenären betalar samma pris som du. Medresenären kan inte betala med periodbiljett.

Du får ta med tre egna barn eller syskon till och med det år de fyller 12 år. Har du en medresenär med dig får du ta med två egna barn eller syskon.

Egna barn som är 0-6 år får åka med gratis. Du behöver meddela oss om du har barn som är 0-6 år och ska åka med i färdtjänsten. Från det år egna barn fyller 7 år betalar barnet samma pris som du.

Läs mer om medresenär och barn på Östgötatrafikens webbplats

Gratis ledsagare på buss och spårvagn (kallas KLED)
Du som har fått färdtjänst har rätt att ta med en gratis ledsagare på alla busslinjer, spårvagnslinjer och pendeltåg som Östgötatrafiken driver. Visa upp ditt färdtjänstkort.

Läs mer om att resa med färdtjänst på Östgötatrafikens webbplats

Sjukresor

Om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan ta dig till sjuk- och tandvård med buss eller spårvagn kan du ha rätt till sjukresa.
Det är Region Östergötland som ansvarar för sjukresorna. Beställ din sjukresa på 0771-71 10 20.

Mer information om sjukresor:

Det är inget krav att ha färdtjänst för att ha rätt till sjukresa.

Resor utanför Norrköping

Resor inom Östergötland
Du kan resa i och mellan kommuner inom Östergötland. När du åker till en annan kommun reser du med anpassade fordon. Resorna sker med byten precis som om du skulle åkt tåg eller buss.

Ring och boka hos beställningscentralen: 0771-71 10 20

Resor i annan kommun utanför Östergötland
Du har också möjlighet att resa inom andra kommuner utanför Östergötland. Antalet resor är begränsat. Kontakta oss om detta innan du behöver åka. Du beställer sedan resan själv hos ett trafikföretag och betalar hela reskostnaden till chauffören. Kvittot sparas och skickas med en särskild blankett till oss. Kommunen ersätter 70 % av resans kostnad.

Kontakta oss på:
011-15 29 07
Vardagar 08.00-12.00

Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänst är fritidsresor utanför Östergötland från en kommun till en annan. Riksfärdtjänst är inte detsamma som att åka färdtjänst. Det är inte en bilresa utan en ekonomisk ersättning som du kan få om du inte kan åka tåg eller långfärdsbuss själv.

Läs mer om riksfärdtjänst

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Samhällsbetalda resor

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-12.00