Ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din egen försörjning.

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät och i första hand har du ett eget ansvar att reda upp din situation.