Ekonomiskt bistånd

Översikt - Steg 6 av 8

6. Överklagan

Du har rätt att överklaga beslut om ekonomiskt bistånd. En överklagan gör du skriftligt genom att:

  • Ange vilket beslut du överklagar och vilka skäl du har för överklagandet.
  • Underteckna ditt överklagande med din namnteckning.
  • Skicka överklagandet till arbetsmarknadskontoret inom 3 veckor från det att du fått beslut.

Det är Förvaltningsrätten i Linköping som avgör om du får rätt eller inte. Arbetsmarknadskontorets verksamhet för ekonomiskt bistånd ska först pröva om man står fast vid beslutet.

Kontakt