Ekonomiskt bistånd

Översikt - Steg 4 av 8

4. Dina rättigheter och skyldigheter

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du göra vad du kan för att bidra till din försörjning.

Är du arbetssökande så ska du:

  • Vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.
  • Söka alla arbeten som du har möjlighet att utföra, även utanför det yrkesområde som du har utbildning inom eller erfarenhet ifrån.
  • Redovisa din planering med arbetsförmedlingen.

I första hand så ska du söka de ersättningar som du kan. De kan exempelvis vara:

  • sjukpenning
  • föräldrapenning
  • bostadsbidrag
  • underhållsstöd
  • barnbidrag
  • arbetslöshetsersättning
  • aktivitetsstöd

Krav på att delta i arbetsmarknadsinsats
Du måste visa att du står till arbetsmarknadens förfogande. Det gör du genom att vara beredd att ta de arbeten eller arbetsmarknadsinsatser som du blir erbjuden.

Jobb och praktik för dig med ekonomiskt bistånd

Oriktiga uppgifter
Lämnar du oriktiga uppgifter, eller utelämnar uppgifter, i din ansökan så kan det leda till en utredning av misstänkt bidragsbrott. En sådan utredning kan resultera i en polisanmälan, åtal eller återkrav. Känner du dig osäker på hur du ska fylla i din ansökan kan du vända dig till oss, eller till den handläggare du har kontakt med.

Du är även skyldig att meddela om din ekonomiska situation förändras. Det kan vara ändrade inkomster, ändrade familjeförhållanden eller något annat som kan påverka storleken på ditt ekonomiska bistånd.

Hantering av uppgifter
Genom att du skriver under din ansökan medger du att dina personuppgifter registreras och behandlas i arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontorets datasystem. Vi hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Personal hos oss har tystnadsplikt.

Sjukdom
Vid sjukdom ska du ha ett aktuellt medicinskt underlag där sjukperioden och din arbetsförmåga finns beskrivet.

Kontakt
Ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Besöksadress
Tegelängsgatan 19 A

Postadress
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret
Ekonomiskt bistånd
601 81 Norrköping

Besökstider:
Måndag - torsdag: 10:00-15:30 Fredag: 10:00-15:00 Röd dag: Stängt Dag innan röd dag: 10:00-14:00

Telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag: 08:30-09:30 Röd dag: stängt