Ekonomiskt bistånd

Översikt - Steg 3 av 8

3. Vad händer efter ansökan?

När du skickat in en ansökan om ekonomiskt bistånd så gör en handläggare en utredning. Handläggaren tar då hänsyn till ditt hushålls behov, tillgångar, inkomster och vad ditt hushåll behöver för ekonomisk hjälp. Storleken på biståndet räknas ut för varje månad och baseras på riksnormen. Riksnormen fastställs av regeringen.

Biståndet ska räcka till rimliga kostnader för:

 • mat
 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • hemförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och tv-avgift

Se bidragsfördelningen för riksnormen


Om du har behov kan du även få hjälp med:

 • mediciner och läkarvård enligt recept och högkostnadskort
 • tandvård
 • hemutrustning
 • spädbarnsutrustning
 • glasögon
 • barnomsorg- och hemtjänstavgifter

Beräkna om du kan få ekonomiskt bistånd på socialstyrelsen.se


Norrköpings kommun har riktlinjer för hur ansökan om ekonomiskt bistånd ska utredas.

Kontakt