Telefonnummer och länkar

Kontakt

För dig som är eller har varit utsatt för våld

011-15 78 42

För dig som använder eller har använt våld

011-15 23 53

Barn och ungdom

011-15 54 69

Skyddat boende

011-15 63 64

Om du kommer till en telefonsvarare - tala in ett meddelande så ringer vi upp. Vi lyssnar av telefonsvararen flera gånger varje dag.

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter