Reaktioner på våld

Att vara utsatt för våld och hot är ett trauma. Människor som utsätts reagerar på olika sätt. Somliga reagerar omedelbart, andra efter en längre tid, ibland flera år senare. Det är normalt att reagera på svåra situationer. Hur man reagerar på våld är individuellt, men det finns mönster som är gemensamma.

Reaktioner hos kvinnor, män och barn som utsatts för våld

Nedan beskrivs vanliga reaktioner hos kvinnor, män och barn som utsatts för våld.

 • Psykiska/känslomässiga reaktioner kan visa sig genom bland annat; sorg, skam, skuld, ångest, rädsla, koncentrationssvårigheter, förvirring, maktlöshetskänsla, ilska, låg självkänsla och självförtroende, depression.
 • Fysiska reaktioner kan visa sig genom bland annat; huvudvärk, magbesvär, sömnsvårigheter, minnesstörningar, aptitlöshet och utmattning.
 • Relationsmässiga reaktioner kan visas sig genom till exempel; tillitsförlust, förändringar i sexuell aktivitet, känslor av ensamhet och främlingskap.

Om du är orolig för dina egna eller dina anhörigas reaktioner kontakta exempelvis Frideborgs verksamhet eller din vårdcentral för en kuratorskontakt. För barn kontakta Frideborgs barn- och ungdomsverksamhet eller BUP. Det är viktigt att få hjälp att prata om våldsupplevelserna.

Reaktioner hos barn som utsatts för våld

Barn som upplever våld är utsatta för trauma. För många barn har våldet pågått under en längre tid. Hur barnet påverkas beror på det sammanhang barnet befinner sig i och också på barnets ålder och kön. De minsta barnen reagerar mer på den vuxnas reaktion. Att se mamma eller pappa vara rädd är skrämmande för barn, då den trygghet föräldern står för försvinner.

Det går att se ett visst mönster när det gäller reaktioner hos flickor respektive pojkar. Pojkarna kan använda mer våld i sina lekar och upplevas vara överdrivet intresserade av att prata om våld. Flickorna kan dra sig undan och tystna.

Vanliga reaktioner hos barn:
 • Ont i magen
 • Koncentrationssvårigheter
 • Spända, hyperaktiva, kroppen är i ständig beredskap
 • Drömmer mardrömmar, sömnstörningar
 • Huvudvärk
 • Överdriven rädsla vid plötsliga ljud t.ex. högt ljud
 • Drar sig undan från kamrater
 • Slutar leka
 • Aggressionsutbrott
 • Gråtattacker
 • Förskolebarn kan genom sin lek visa upplevelser av våld
Kontakt
Kontaktcenter
Frideborg Behandling
Socialkontoret

Besöksadress
Tegelängsgatan 11B
602 28 Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 8.30-10.30 Samt onsdag kl. 13.00-15.00

Övrig info:
Om du kommer till en telefonsvarare - tala in ett meddelande så ringer vi upp.