Kallas också spärrmarkering eller ”skyddad adress”. Ansökan görs hos Skatteverket, där man är folkbokförd. Sekretessmarkering innebär att en markering för särskild sekretessprövning finns för personen i folkbokföringsdatabasen.

Skatteverket aviserar sekretessmarkeringen till andra myndigheter tillsammans med övriga uppgifter om personen. Markeringen ska fungera som en varningssignal, så att en noggrann prövning görs innan uppgifter om personen lämnas ut. En sekretessmarkering innebär ingen absolut sekretess. Ansökan ska vara skriftlig och de skäl som åberopas för att få markeringen bör styrkas genom intyg från tex. sociala myndigheter eller polis.

För övrigt skydd av personuppgifter se Skatteverkets hemsida.

Det går även att ringa socialkontorets mottagning, telefon 011-15 26 15 eller socialjouren, telefon 011-15 22 83.