Frideborg - Skyddat boende

Vi vänder oss till dig som är eller har varit utsatt för våld i din nära relation och har en hotbild som gör att du inte kan vara kvar i hemmet.

Det skyddade boendet är ett tillfälligt boende med behovet av skydd i fokus. Huset har ett skalskydd och det finns direktlarm till polisen.

Frideborgs skyddade boende vänder sig till kvinnor och deras barn. Om du är man och behöver skyddat boende, vänd dig till socialkontoret i den kommun du tillhör.

För att få komma till det skyddade boendet behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Vänd dig till mottagningen på socialkontoret, via kontaktcenter på telefon 011-15 00 00 eller till socialjouren (efter kontorstid) telefon 011-15 22 83.

Kvinnor och barn från andra kommuner är välkomna till det skyddade boendet. För en placering krävs att socialtjänsten i hemkommunen kommer med en förfrågan om plats och betalar en dygnsavgift för vistelsen på det skyddade boendet.

Här kan du få
  • tillfälligt boende i en skyddande miljö
  • samtalsstöd för kvinnor och barn
  • möjligheter till praktiskt stöd i kontakter med exempelvis myndigheter.

Kontakt

För dig som är eller har varit utsatt för våld

011-15 54 69

För dig som använder eller har använt våld

011-15 54 69

Barn och ungdom

011-15 54 69

Telefontider för nummer ovan:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 8.30-10.30
Samt onsdag kl. 13.00-15.00

Besöksadress:
Tegelängsgatan 11B, Norrköping

Skyddat boende

011-15 63 64

Om du kommer till en telefonsvarare - tala in ett meddelande så ringer vi upp. Vi lyssnar av telefonsvararen flera gånger varje dag.

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter