Frideborg - Frihet från våld i nära relationer

Frideborg har olika verksamheter för personer som har upplevt, utsatts eller utövat våld. Hit kan du vända dig för att få stöd och skydd. Vår utgångspunkt är att varje person som använder våld bär ansvar för sina våldshandlingar. Kontakten med Frideborg är kostnadsfri.

Till Frideborg Barn och ungdom kan du vända dig om du är mellan 4-19 år samt unga vuxna upp till 25 år som lever eller har levt med våld i hemmet. Här får du möjlighet att träffa andra barn och ungdomar med liknande upplevelser och vi erbjuder samtal både enskilt och i grupp. Att komma hit är kostnadsfritt.

Frideborg - För dig som är eller har varit utsatt för våld vänder sig till dig som lever eller har levt med våld i en nära relation. Här erbjuds du bland annat samtal enskilt och i grupp och råd och stöd, till exempel vid polisförhör och rättegångar.

Frideborg - För dig som använder eller har använt våld vänder sig till dig som utövar eller har utövat våld och har svårt att kontrollera din ilska. Hit kan du komma för att få samtalsstöd, både enskilt och i grupp.

Frideborg - Skyddat boende hjälper dig som är eller har varit utsatta för våld i en nära relation och där hotbilden finns kvar. Då kan man tillfälligt behöva bo i en skyddad miljö.

Läs mer om Frideborg

Kontakt
Kontaktcenter
Frideborg Behandling
Socialkontoret

Besöksadress
Tegelängsgatan 11B
602 28 Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 8.30-10.30 Samt onsdag kl. 13.00-15.00

Övrig info:
Om du kommer till en telefonsvarare - tala in ett meddelande så ringer vi upp.