Frideborg - För dig som är eller har varit utsatt för våld

Vi vänder oss till dig som är eller har varit utsatt för våld i din nära relation.

Om du utsätts för våld i någon form i din nära relation kan du reagera känslomässigt på många olika sätt och hela din livssituation kan påverkas. Våld kan leda till maktlöshet, lidande och sorg för den som utsätts, bevittnar eller utövar det.

Hos oss på Frideborg kan du få:

  • samtal, både enskilt och i grupp
  • råd om vad som händer vid en polisanmälan
  • stöd vid polisförhör och rättegångar

Kontakten med Frideborg är kostnadsfri.

Kontakt

För dig som är eller har varit utsatt för våld

011-15 54 69

För dig som använder eller har använt våld

011-15 54 69

Barn och ungdom

011-15 54 69

Telefontider för nummer ovan:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 8.30-10.30
Samt onsdag kl. 13.00-15.00

Besöksadress:
Tegelängsgatan 11B, Norrköping

Skyddat boende

011-15 63 64

Om du kommer till en telefonsvarare - tala in ett meddelande så ringer vi upp. Vi lyssnar av telefonsvararen flera gånger varje dag.

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter