Frideborg - För dig som är eller har varit utsatt för våld

Vi vänder oss till dig som är eller har varit utsatt för våld i din nära relation.

Om du utsätts för våld i någon form i din nära relation kan du reagera känslomässigt på många olika sätt och hela din livssituation kan påverkas. Våld kan leda till maktlöshet, lidande och sorg för den som utsätts, bevittnar eller utövar det.

Hos oss på Frideborg kan du få:

  • samtal, både enskilt och i grupp
  • råd om vad som händer vid en polisanmälan
  • stöd vid polisförhör och rättegångar

Kontakten med Frideborg är kostnadsfri.

Kontakt
Kontaktcenter
Frideborg Behandling
Socialkontoret

Besöksadress
Tegelängsgatan 11B
602 28 Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 8.30-10.30 Samt onsdag kl. 13.00-15.00

Övrig info:
Om du kommer till en telefonsvarare - tala in ett meddelande så ringer vi upp.