Frideborg - För dig som använder eller använt våld

Du är välkommen till Frideborg - För dig som använder eller har använt våld om du

  • har svårt att hantera din ilska och/eller aggressioner
  • själv använder, eller har använt, våld i din nära relation

Om du använder våld i någon form i din nära relation kan du reagera känslomässigt på många olika sätt och hela din livssituation kan påverkas. Våld skapar maktlöshet, lidande och sorg för alla som utsätts, bevittnar eller utövar det.

Vi erbjuder samtal, både enskilt och i grupp. Kontakten med Frideborg är kostnadsfri.

Kontakt

För dig som är eller har varit utsatt för våld

011-15 54 69

För dig som använder eller har använt våld

011-15 54 69

Barn och ungdom

011-15 54 69

Telefontider för nummer ovan:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 8.30-10.30
Samt onsdag kl. 13.00-15.00

Skyddat boende

011-15 63 64

Om du kommer till en telefonsvarare - tala in ett meddelande så ringer vi upp. Vi lyssnar av telefonsvararen flera gånger varje dag.

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter