Frideborg - För dig som använder eller använt våld

Du är välkommen till Frideborg - För dig som använder eller har använt våld om du

  • har svårt att hantera din ilska och/eller aggressioner
  • själv använder, eller har använt, våld i din nära relation

Om du använder våld i någon form i din nära relation kan du reagera känslomässigt på många olika sätt och hela din livssituation kan påverkas. Våld skapar maktlöshet, lidande och sorg för alla som utsätts, bevittnar eller utövar det.

Vi erbjuder samtal, både enskilt och i grupp. Kontakten med Frideborg är kostnadsfri.

Kontakt
Kontaktcenter
Frideborg Behandling
Socialkontoret

Besöksadress
Tegelängsgatan 11B
602 28 Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 8.30-10.30 Samt onsdag kl. 13.00-15.00

Övrig info:
Om du kommer till en telefonsvarare - tala in ett meddelande så ringer vi upp.