Det är viktigt att du får någon att prata med om hur det är eller har varit. Det är svårt att leva i ett hem med våld eller hot om våld, men det är aldrig ditt fel. Hos oss har du möjlighet att träffa andra barn och ungdomar som också levt med våld i sina familjer. Du är inte ensam!

På Frideborg - Barn och ungdom erbjuder vi samtal både enskilt och i grupp och det kostar inget att komma till Frideborg.

Frideborg - barn och ungdom