Våld och övergrepp

Du har rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Som barn är man beroende av att de vuxna i ens närhet skyddar och tar hand om en på ett sätt som gör att man kan utvecklas på ett bra sätt.

Om du blir eller har blivit utsatt för våld, övergrepp eller kränkande behandling är det viktigt att berätta det för någon du litar på. Det är också viktigt att berätta för en vuxen om man vet eller misstänker att en kompis har blivit utsatt.
Här kan du hitta information om var du kan vända dig.

Kontakt