Stöd vid funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning har du rätt till stöd och service. Här nedan i den utfällbara listan kan du läsa mer om var du kan få hjälp.

Norrköpings Nätverkslag

När vuxna runt omkring dig är oroliga för dig eller har svårt att komma överens, kan ni alla samlas i ett samtal som leder framåt. Det kan också handla om att du själv är orolig för hur du mår. Norrköpings Nätverkslag är vana samtalsledare som förbereder och leder goda möten.

Läs mer på Norrköpings Nätverkslag

NP-center

NP-center är en kommunövergripande verksamhet för ungdomar mellan 13 och 23 år med neuropsykiatrisk problematik och deras familjer. Syftet är att ge ungdomarna stöd i sin nuvarande livssituation och inför framtiden. NP-centers mål är att stärka ungdomarnas delaktighet och självständighet i vardagen.

Läs mer om NP-center här.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontoret eller vård- och omsorgskontoret via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:
Telefon: 011-15 00 00

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping