Anhörig- och kunskapscenter finns till för dig som vårdar eller stöttar någon närstående och själv behöver stöd för att orka. Men om du som barn tycker det är jobbigt hemma och någon i din närhet spelar för mycket, kan du också vända dig hit. Verksamheten vänder sig till alla åldrar; barn, ungdomar och vuxna.

Vi erbjuder kostnadsfria stödsamtal, samtalsgrupper, temakvällar och föreläsningar.

Anhörig- och kunskapscenter