Spel och spelberoende

Att spela olika former av spel kan vara både roligt och utvecklande. Det kan handla om pengar till exempel på hästar, bingo, nätpoker eller om data- eller TV-spel.

Om ditt spelande gör att du missköter dig själv, din kropp, dina relationer eller skolan kan det handla om ett beroende. Du kan ha svårt att sluta spela, hamna i konflikter med din familj och kanske kommer du inte iväg till skolan. Om du känner att spelandet är ett problem, kontakta någon av verksamheterna nedan.

Rådgivning och stöd

Rådgivning, stöd och behandlingSocialkontorets utförarverksamhet erbjuder rådgivning, stöd och behandling till barn, ungdomar och deras familjer.

Barn- och ungdomsverksamhetens utförardelar når du måndagar kl. 15:00-16:00 och torsdagar 8:30-9:30 på telefonnummer: 011-15 20 00

Beroendecenter Trozelli

Har du problem med spel om pengar kan du som ungdom vända dig till socialkontorets Beroendecenter Trozelli för att få hjälp.

Du kan läsa mer om spelberoende här

Ungdomshälsan

Till Ungdomshälsan i Norrköping är alla ungdomar välkomna oavsett könsidentitet, genusuttryck, sexualitet, förutsättningar i livsvillkor, politisk åskådning, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund.

Om Du önskar kurators- eller psykologkontakt så är Du välkommen hit innan du fyllt 22 år.

För alla andra andra ärenden är Du välkommen hit innan du fyllt 26 år.

Ungdomshälsan - För dig upp till 26 år

Elevhälsan

Elevhälsa ska erbjudas alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet.

Kontaktuppgifter till elevhälsan finns på din skolas hemsida. Du kan också kontakta Centrala barn- och elevhälsan via mail här:

Skicka e-post

Elevhälsan

Anhörig- och kunskapscenter

Anhörig- och kunskapscenter finns till för dig som vårdar eller stöttar någon närstående och själv behöver stöd för att orka. Men om du som barn tycker det är jobbigt hemma och någon i din närhet spelar för mycket, kan du också vända dig hit. Verksamheten vänder sig till alla åldrar; barn, ungdomar och vuxna.

Vi erbjuder kostnadsfria stödsamtal, samtalsgrupper, temakvällar och föreläsningar.

Anhörig- och kunskapscenter

Kontakt
Socialkontoret via kontaktcenter

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax 011-15 53 00

Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping