Separation och skilsmässa

Många barn har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Hur det känns när föräldrar separerar är olika för olika barn. Man kan känna både oro, ilska, lättnad och sorg.

Det är viktigt att veta att det aldrig är barnets fel att föräldrar skiljer sig. Även om dina föräldrar skiljer sig har de fortfarande ansvar för att du ska ha det bra. De har ansvar för att lyssna på vad du tycker om olika saker, till exempel om hur du ska bo. Ju äldre du är desto mer har du rätt att vara med och bestämma. Du har rätt att få tycka om båda dina föräldrar och att fortsätta träffa dem.

Är det så att dina föräldrar bråkar om till exempel var du ska bo eller vem som ska ha vårdnaden om dig, kan socialkontoret hjälpa till. Är föräldrarna fortfarande oense, kan tvisten behöva avgöras i en domstol.

Kontakt