Problem i skolan

För det mesta är skoltiden en rolig tid, men någon gång kan det kännas jobbigt. För de flesta varierar det. Om du tycker att något är jobbigt och du inte trivs i skolan är det bra att prata med någon om det för att kunna hitta en lösning.

Om du behöver hjälp:
Vänd dig till din mentor eller rektorn på din skola. Du kan också prata med skolsköterskan eller kuratorn.

Elevhälsan

Elevhälsa ska erbjudas alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet.

Kontaktuppgifter till elevhälsan finns på din skolas hemsida. Du kan också kontakta Centrala barn- och elevhälsan via mail här:

Skicka e-post

Elevhälsan

Norrköpings Nätverkslag

När vuxna runt omkring dig är oroliga för dig eller har svårt att komma överens, kan ni alla samlas i ett samtal som leder framåt. Det kan också handla om att du själv är orolig för hur du mår. Norrköpings Nätverkslag är vana samtalsledare som förbereder och leder goda möten.

Läs mer på Norrköpings Nätverkslag

BUSS-teamet (Barn, ungdomar i social samverkan)

BUSS-teamet vänder sig till barn i förskoleklass till och med årskurs nio som har komplex social problematik. Insatsen bygger på ett systemiskt arbetssätt där barnet ses i hela sitt sammanhang. Det innebär att man arbetar nära barnet på flera arenor samtidigt; i skolmiljö, i hemmet och med fritiden. BUSS-teamet drivs i samverkan mellan socialkontoret och utbildningskontoret.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:
Telefon: 011-15 00 00

NP-center

NP-center är en kommunövergripande verksamhet för ungdomar mellan 13 och 23 år med neuropsykiatrisk problematik och deras familjer. Syftet är att ge ungdomarna stöd i sin nuvarande livssituation och inför framtiden. NP-centers mål är att stärka ungdomarnas delaktighet och självständighet i vardagen.

Läs mer om NP-center här.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontoret eller vård- och omsorgskontoret via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:
Telefon: 011-15 00 00

Team Nystart

Team nystart syftar till att förbättra situationen för barn och unga i Norrköpings kommun som är placerade i till exempel HVB-boende. Genom insatserna ska risken för återplaceringar minska och skolprestationerna förbättras. Det sker bland annat genom förbättrade former för stöd till placerade barn och individuellt anpassat skolstöd.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:
Telefon: 011-15 00 00

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping