Balder är en öppen stödverksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna som är nära anhöriga till någon som dricker för mycket, tar droger eller spelar för mycket. Till Balder kan man komma direkt, utan ett beslut av socialkontoret.

Balder - För dig som som är nära anhöriga till någon som dricker för mycket, tar droger eller spelar för mycket

På Frideborg - Barn och ungdom vänder vi oss till dig från 4 år och upp till 19 år som upplevt våld i nära reationer eller själv utsatts för våld eller hot. Det är viktigt att du får någon att prata med om hur det är eller har varit. Hos oss har du möjlighet att träffa andra barn och ungdomar som också levt med våld i sina familjer.

Frideborg - För dig som barn eller ungdom som upplevt eller varit utsatt för våld