Problem hemma

Du har rätt att känna dig trygg hemma, få bra omvårdnad och att bli bemött med respekt. Dina föräldrar eller vårdnadshavare ansvarar för att se till att det är så. Men ibland kan det vara jobbigt hemma. Föräldrar kan ha svårt att räcka till för sina barn. Det finns många orsaker till det som sjukdom, missbruk, psykisk ohälsa eller något annat som är svårt i livet. Ibland kan det jobbiga handla om att du och dina föräldrar inte kommer överens.

Både du och dina föräldrar har då rätt att få stöd och hjälp. Om du har problem hemma kan du berätta det för någon vuxen som du litar på eller ta kontakt med någon verksamheterna här nedanför.

Kontakt