Problem hemma

Du har rätt att känna dig trygg hemma, få bra omvårdnad och att bli bemött med respekt. Dina föräldrar eller vårdnadshavare ansvarar för att se till att det är så. Men ibland kan det vara jobbigt hemma. Föräldrar kan ha svårt att räcka till för sina barn. Det finns många orsaker till det som sjukdom, missbruk, psykisk ohälsa eller något annat som är svårt i livet. Ibland kan det jobbiga handla om att du och dina föräldrar inte kommer överens.

Både du och dina föräldrar har då rätt att få stöd och hjälp. Om du har problem hemma kan du berätta det för någon vuxen som du litar på eller ta kontakt med någon verksamheterna här nedanför.

Rådgivning och stöd

Socialkontorets utförarverksamhet erbjuder rådgivning, stöd och behandling till barn, ungdomar och deras familjer.

Barn- och ungdomsverksamhetens utförardelar når du måndagar kl. 15:00-16:00 och torsdagar 8:30-9:30 på telefonnummer: 011-15 20 00

Barnhälsan

Är du som är mellan 6 och 14 år orolig för hur du mår eller någon i din närhet så kan du höra av dig till Barnhälsan. Även hela familjen kan få hjälp på Barnhälsan.

Barnhälsan

Ungdomshälsan

Till Ungdomshälsan i Norrköping är alla ungdomar välkomna oavsett könsidentitet, genusuttryck, sexualitet, förutsättningar i livsvillkor, politisk åskådning, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund.

Om du önskar kurators- eller psykologkontakt så är du välkommen hit innan du fyllt 22 år.

För alla andra andra ärenden är du välkommen hit innan du fyllt 26 år.

Ungdomshälsan - För dig upp till 26 år

Stödgrupper för barn och unga

Balder är en öppen stödverksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna som är nära anhöriga till någon som dricker för mycket, tar droger eller spelar för mycket. Till Balder kan man komma direkt, utan ett beslut av socialkontoret.

Balder - För dig som som är nära anhöriga till någon som dricker för mycket, tar droger eller spelar för mycket

På Frideborg - Barn och ungdom vänder vi oss till dig från 4 år och upp till 19 år som upplevt våld i nära reationer eller själv utsatts för våld eller hot. Det är viktigt att du får någon att prata med om hur det är eller har varit. Hos oss har du möjlighet att träffa andra barn och ungdomar som också levt med våld i sina familjer.

Frideborg - För dig som barn eller ungdom som upplevt eller varit utsatt för våld

Barn- och familjeteamen

Barn- och familjeteamen 0-20 år
Barn- och familjeteamen erbjuder stöd till föräldrar, barn och ungdomar. Där kan man bland annat få hjälp genom stödsamtal, familjebehandling och/eller genom stöd i hemmet.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:
Telefon: 011-15 00 00

Föräldrautbildning

Är du en förälder som ofta hamnar i konflikt med din tonåring? Välkommen till vår föräldracirkel "KOMET"!

 • Start 30 september, 2020
 • Åtta onsdagar klockan 17.30–20.00, samt uppföljningsträff
 • Kursen är kostnadsfri, fika ingår
 • Max 12 deltagare
 • Anmäl ditt intresse senast 28 augusti - Anmälningsformulär

Kursen vänder sig till föräldrar som har ungdomar i åldrarna 12-18 år och som tycker att det är svårt att få det att fungera hemma.

Kanske präglas mycket av tiden tillsammans av konflikter och bråk. Det är vanligt att ungdomar bråkar med föräldrar och syskon.

Ibland kan det vara svårt som förälder att veta hur man ska hantera detta. Detta är en kurs som ger praktiska verktyg och som handlar just om att få det att fungera bättre hemma.

Ungdomar i den här åldern börjar frigöra sig från sina föräldrar och kompisar och det som händer utanför familjen blir allt viktigare. Men trots detta är föräldrar fortfarande väldigt betydelsefulla.

Vad är KOMET?

KOMET är ett föräldraträningsprogram som är utvecklat i Sverige. Programmet bygger på att förbättra kommunikationen och relationen mellan föräldrar och barn.

Hur går det till?

Du kommer att erbjudas ett enskilt samtal med kursledarna innan kursstart för närmare information om innehåll i utbildningen och förväntningar på den.

Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Som förälder får man konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna.

Gruppen träffas nio gånger. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller mycket exempel, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sin tonåring. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.

De olika momenten i träffarna är:

 • Tid tillsammans
  Mål: att bygga upp relationen till den ungdomen
 • Kommunikation
  Mål: tydlig, konsekvent och lyhörd kommunikation
 • Problemlösning
  Mål: förhandla och nå överenskommelser med den unge
 • Regler
  Mål: tydliga förväntningar och konsekvenser

Kursledare

Markus Lundahl
Socialpedagog, Socialkontoret
Telefon: 011-15 12 47
Mobil: 072-599 13 16
markus.lundahl@norrkoping.se

Mari Klinthäll
Socialpedagog, Socialkontoret
Telefon: 011-15 38 98
Mobil: 072-724 89 30
marie.klinthall@norrkoping.se

Norrköpings Nätverkslag

När vuxna runt omkring dig är oroliga för dig eller har svårt att komma överens, kan ni alla samlas i ett samtal som leder framåt. Det kan också handla om att du själv är orolig för hur du mår. Norrköpings Nätverkslag är vana samtalsledare som förbereder och leder goda möten.

Läs mer på Norrköpings Nätverkslag

BUSS-teamet (Barn, ungdomar i social samverkan)

BUSS-teamet vänder sig till barn i förskoleklass till och med årskurs nio som har komplex social problematik. Insatsen bygger på ett systemiskt arbetssätt där barnet ses i hela sitt sammanhang. Det innebär att man arbetar nära barnet på flera arenor samtidigt; i skolmiljö, i hemmet och med fritiden. BUSS-teamet drivs i samverkan mellan socialkontoret och utbildningskontoret.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:
Telefon: 011-15 00 00

NP-center

NP-center är en kommunövergripande verksamhet för ungdomar mellan 13 och 23 år med neuropsykiatrisk problematik och deras familjer. Syftet är att ge ungdomarna stöd i sin nuvarande livssituation och inför framtiden. NP-centers mål är att stärka ungdomarnas delaktighet och självständighet i vardagen.

Läs mer om NP-center här.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontoret eller vård- och omsorgskontoret via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:
Telefon: 011-15 00 00

Intensiv hemmabaserad behandling (IHF)

Vid stora problem i en familj kan vi erbjuda hjälp genom IHF som är en behandlingsmetod som engagerar hela familjen och resurserna som finns omkring den aktuella familjen. Verksamheten vänder sig till familjer med barn mellan 10-18 år.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:
Telefon: 011-15 00 00

Norrköpings Ungbo

Norrköpings Ungbo är en insats där ungdomen erbjuds lägenhetsboende och där har stöd från ungdomsboendets personal. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna 16-20 år som har behov av boende och socialt stöd.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:
Telefon: 011-15 00 00

Vill du komma i kontakt med Norrköpings Ungbo på kvällstid och helger, så ring verksamheten.
Telefon: 011-15 25 00

Team Nystart

Team nystart syftar till att förbättra situationen för barn och unga i Norrköpings kommun som är placerade i till exempel HVB-boende. Genom insatserna ska risken för återplaceringar minska och skolprestationerna förbättras. Det sker bland annat genom förbättrade former för stöd till placerade barn och individuellt anpassat skolstöd.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:
Telefon: 011-15 00 00

Anhörig- och kunskapscenter

När familj och vänner behöver hjälp och stöd är du som anhörig ofta ovärderlig, men att vara den som hjälper kan ibland kännas tungt. Anhörig- och kunskapscenter finns till för dig som vårdar eller stöttar någon närstående och själv behöver stöd för att orka. Verksamheten vänder sig till alla åldrar; barn, ungdomar och vuxna.

Vi erbjuder kostnadsfria stödsamtal, samtalsgrupper, temakvällar och föreläsningar.

Anhörig- och kunskapscenter

Kontakt
Socialkontoret via kontaktcenter

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax 011-15 53 00

Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping