Den som har begått brott kan dömas till ungdomsvård om det finns särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om vård av unga (LVU). Vid ungdomsvård upprättas en vårdplan som ungdomen är skyldig att följa. Ungdomen får tillsammans med sina vårdnadshavare träffa behandlare från socialtjänsten.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut eller domstolsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning på Vikboplan 13 om du vill veta mer.

Kontakt:
Dagtid kan du ringa till socialkontoret.
Telefon 011-15 26 15
Måndag–fredag kl. 9-12 samt kl. 13-16 för råd och stöd.