Ungdomstjänst är ett straff som domstolen dömer ut och som socialkontoret administrerar. Ungdomstjänst döms ut mellan 20-150 timmar, som till största delen består av oavlönat arbete. Det hålls även samtal kring kriminalitet med ungdomen. Om ungdomen missköter detta kan annan påföljd dömas ut av domstolen.

Information om ungdomstjänst

Kan du erbjuda någon en plats för ungdomstjänst? Ta kontakt med ungdomstjänstssamordnaren.

Kontakt ungdomstjänstssamordnare:
Telefon: 011-15 39 53
Skicka e-post
Besöksadress:
Repslagaregatan 12, Norrköping