SSPF är en samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Syftet är att förhindra att barn/unga hamnar i eller fortsätter med ett kriminellt beteende och/eller missbruk. Genom att samordna resurser ska vi agera snabbt, skapa gemensamma lösningar och på så sätt bryta negativa mönster.

Målgruppen är barn och unga 10-18 år som är i riskzon eller som redan har kriminellt beteende/missbruk.

Vill du veta mer?

Kontakt:
Ulrika Långström, koordinator
Telefon 011-15 29 46

SSPF-information till föräldrarPDF (pdf, 578.1 kB)

Gäller det en ung vuxen som är över 18 år, så ska du vända dig till Socialinsatsgrupp (SIG). Den insatsen kräver ett biståndsbeslut. Vänd dig till socialkontorets mottagning.