Kriminalitet och brott

Det är vanligt att det känns jobbigt om du blivit utsatt för något brott. Det är viktigt att du pratar med någon vuxen om det som hänt så att du kan få stöd och hjälp.

Att begå en kriminell handling innebär att på något sätt bryta mot lagen. Om du själv begår brott kan du få stöd att bryta ett kriminellt beteende.

Om någon i familjen begår ett brott påverkas ofta resten av familjen på olika sätt. Det finns då flera organisationer som man kan vända sig för att få information.

Rådgivning och stöd

Rådgivning, stöd och behandlingSocialkontorets utförarverksamhet erbjuder rådgivning, stöd och behandling till barn, ungdomar och deras familjer.

Barn- och ungdomsverksamhetens utförardelar når du måndagar kl. 15:00-16:00 och torsdagar 8:30-9:30 på telefonnummer: 011-15 20 00

Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan den som har begått ett brott och är under 21 år samt den som har blivit utsatt. Medling ett sätt för de inblandade att bearbeta det inträffade. Under medlingen ska båda parterna få komma till tals.

Mötet leds av en opartisk och utbildad medlare och målet med samtalet är att båda parterna ska få en förståelse för brottshändelsen och dess konsekvenser. Innan medlingsmötet träffar medlaren båda parterna var för sig för att undersöka förutsättningarna för medling.

Ett medlingsmöte ersätter inte åtal eller rättegång. Medlingsverksamheten sker i samverkan mellan polis, socialtjänst och åklagare. Medlarna är utbildade via Brottsförebyggande Rådet och arbetar under sekretess.

Hör av dig till socialkontoret via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:
Telefon 011-15 00 00

SSPF - Skola, Socialtjänst, Polis och Fritidsverksamhet

SSPF är en samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Syftet är att förhindra att barn/unga hamnar i eller fortsätter med ett kriminellt beteende och/eller missbruk. Genom att samordna resurser ska vi agera snabbt, skapa gemensamma lösningar och på så sätt bryta negativa mönster.

Målgruppen är barn och unga 10-18 år som är i riskzon eller som redan har kriminellt beteende/missbruk.

Hör av dig till socialkontoret via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt koordinator (dagtid)
Telefon 011-15 61 56

SSPF-information till föräldrarPDF (pdf, 578.1 kB)

Gäller det en ung vuxen som är över 18 år, så ska du vända dig till Socialinsatsgrupp (SIG). Den insatsen kräver ett biståndsbeslut. Vänd dig till socialkontorets mottagning.

Ungdomskontrakt

När en ungdom som står inför domstol och vill ta del av någon av socialkontorets insatser redogörs det i ett ungdomskontrakt som ges till åklagare. Ungdomskontraktet kan ligga till grund för en straffvarning hos åklagare eller bli en föreskrift i en dom om ungdomsvård.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut eller domstolsbeslut. Hör av dig till socialkontoret via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:
Telefon 011-15 00 00

Ungdomsvård

Den som har begått brott kan dömas till ungdomsvård om det finns särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om vård av unga (LVU). Vid ungdomsvård upprättas en vårdplan som ungdomen är skyldig att följa. Ungdomen får tillsammans med sina vårdnadshavare träffa behandlare från socialtjänsten.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut eller domstolsbeslut. Hör av dig till socialkontoret via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:
Telefon 011-15 00 00

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är ett straff som domstolen dömer ut och som socialkontoret administrerar. Ungdomstjänst döms ut mellan 20-150 timmar, som till största delen består av oavlönat arbete. Det hålls även samtal kring kriminalitet med ungdomen. Om ungdomen missköter detta kan annan påföljd dömas ut av domstolen.

Information om ungdomstjänst

Kan du erbjuda någon en plats för ungdomstjänst? Hör av dig till socialkontoret via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:
Telefon 011-15 00 00

Kontakt
Socialkontoret via kontaktcenter

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax 011-15 53 00

Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping