Om du som elev, ditt barn eller någon annan har utsatts för kränkande behandling ska du kontakta den som är ansvarig för verksamheten, till exempel rektor eller förskolechef.

Behöver du ytterligare hjälp kan du vända dig till BeoN, Barn- och
elevombudet i Norrköpings kommun:

Stephan Andersson
Telefon: 011 15 60 66
E-post: stephan.andersson@norrkoping.se

Barn- och elevombudet