Diskriminering, trakasserier och kränkningar

Alla ska känna sig trygga i skolan - det är en förutsättning för att lära och utvecklas. Skolan och förskolan har en skyldighet att se till att ingen ska blir utsatt för kränkningar, trakasserier eller mobbning. Om det händer har man rätt att få hjälp.

Om du som elev, ditt barn eller någon annan har utsatts för kränkande behandling ska du kontakta den som är ansvarig för verksamheten, till exempel rektor eller förskolechef.

Behöver du ytterligare hjälp kan du vända dig till BeoN, Barn- och
elevombudet i Norrköpings kommun:

Stephan Andersson
Telefon: 011 15 60 66
E-post: stephan.andersson@norrkoping.se

Barn- och elevombudet

Kontakt