Diskriminering, trakasserier och kränkningar

Alla ska känna sig trygga i skolan - det är en förutsättning för att lära och utvecklas. Skolan och förskolan har en skyldighet att se till att ingen ska blir utsatt för kränkningar, trakasserier eller mobbning. Om det händer har man rätt att få hjälp.

Elevhälsan

Elevhälsa ska erbjudas alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet.

Kontaktuppgifter till elevhälsan finns på din skolas hemsida. Du kan också kontakta Centrala barn- och elevhälsan via mail här:

Skicka e-post

Elevhälsan

Barn- och elevombudet

Om du som elev, ditt barn eller någon annan har utsatts för kränkande behandling ska du kontakta den som är ansvarig för verksamheten, till exempel rektor.

Behöver du ytterligare hjälp kan du vända dig till BeoN, Barn- och
elevombudet i Norrköpings kommun:

Stephan Andersson
Telefon: 011 15 60 66
E-post: stephan.andersson@norrkoping.se

Barn- och elevombudet

Så jobbar kommunen

Här kan du läsa mer om hur jobbar vi mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet.

Riktlinje mot kränkande behandlingPDF (pdf, 162.8 kB)

Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan den som har begått ett brott och är under 21 år samt den som har blivit utsatt. Medling ett sätt för de inblandade att bearbeta det inträffade. Under medlingen ska båda parterna få komma till tals.

Mötet leds av en opartisk och utbildad medlare och målet med samtalet är att båda parterna ska få en förståelse för brottshändelsen och dess konsekvenser. Innan medlingsmötet träffar medlaren båda parterna var för sig för att undersöka förutsättningarna för medling.

Ett medlingsmöte ersätter inte åtal eller rättegång. Medlingsverksamheten sker i samverkan mellan polis, socialtjänst och åklagare. Medlarna är utbildade via Brottsförebyggande Rådet och arbetar under sekretess.

Hör av dig till socialkontoret via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:
Telefon 011-15 00 00

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping