Barns rättigheter

I FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, finns barns rättigheter. Alla människor räknas som barn tills man fyller 18 år enligt barnkonventionen. De olika reglerna i barnkonventionen kallas för artiklar. Artikel 2,3,6 och 12 är barnkonventionens huvudprinciper.

Barnkonventionen handlar om att alla barn är lika mycket värda och har samma mänskliga rättigheter. Barn har till exempel samma rätt till att få gå i skolan, att få säga vad man tycker och få vård och stöd. Barn har också rätt att slippa vissa saker. Till exempel att arbeta, vara på farliga platser eller att bo tillsammans med vuxna som skadar barnet.

Sedan 1990 följer Sverige barnkonventionen och idag finns till exempel artikeln 3 om barns bästa med i olika lagar som skollagen, socialtjänstlagen och föräldrabalken. Barnkonventionen förväntas snart att bli en del av svensk lag så att barns rättigheter stärks.

Vi som arbetar i Norrköpings kommun har ansvar för att se till dina rättigheter enligt barnkonventionen. Det betyder att vi ska tänka på vad som är bäst för dig när vi fattar beslut, att du ska få vara delaktig och att du har rätt att säga hur du vill ha det.

Om du har frågor eller inte tycker att dina rättigheter respekteras kan du ta hjälp av en vuxen du litar på. Du kan också kontakta någon av organisationerna här intill.