Vid stora problem i en familj kan vi erbjuda hjälp genom IHF som är en behandlingsmetod som engagerar hela familjen och resurserna som finns omkring den aktuella familjen. Verksamheten vänder sig till familjer med barn mellan 10-18 år.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning på Vikboplan 13 om du vill veta mer.

Kontakt:
Dagtid kan du ringa till socialkontoret.
Telefon 011-15 26 15
Måndag–fredag kl. 9-12 samt kl. 13-16 för råd och stöd.