Balder är en öppen stödverksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna som är nära anhöriga till någon som dricker för mycket, tar droger eller spelar för mycket. Till Balder kan man komma direkt, utan ett beslut av socialkontoret.

Balder - För dig som som är nära anhöriga till någon som dricker för mycket, tar droger eller spelar för mycket