Våld i nära relation

Frideborg har olika verksamheter för personer som har upplevt, utsatts eller utövat våld. Hit kan du vända dig för att få stöd och skydd. Vår utgångspunkt är att varje person som använder våld bär ansvar för sina våldshandlingar. Kontakten med Frideborg är kostnadsfri.

Läs mer om kommunens arbete här.

För konsultation kan du vända dig till:
Petra Blom Andersson
Samordnare för att motverka våld mot barn och unga
Telefon: 011-15 23 30

Malin Jonsson
Socialsekreterare, Socialkontoret
Telefon: 011-15 22 08

Kontakt