Skolnärvaro

Alla barn mellan 7 och 16 år måste gå i skolan. Det kallas för skolplikt och innebär en rätt till utbildning. På samma sätt som alla barn har rätt till undervisning har barn och deras familjer rätt till stöd när det behövs. Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och tas alltid på allvar.

Mer om skolnärvaro

Utbildningskontorets riktlinjePDF (pdf, 65.6 kB)

Kontakt