Social Insatsgrupp (SIG) finns till för dig som har en kriminell livsstil eller ingår i kriminella nätverk, och som har en önskan om att bryta med dessa levnadsvanor/nätverk. Tanken är att vi utifrån SIG ska kunna samordna det stöd som samhället kan erbjuda dig, för att du ska kunna bryta med den kriminalitet du ingår i.

Vilka är SIG-gruppen?
SIG-gruppen består av socialkontoret, polis och frivård. Men utifrån din situation/dina behov kan det även bli aktuellt att bjuda in andra aktörer så som ekonomiskt bistånd, arbetsförmedlingen eller liknande. Allt för att tillgodose dina behov på ett så fullgott sätt som möjligt. Vår metod syftar till att du på ett så smidigt sätt som möjligt ska få det stöd du behöver.

Vad ställs det för krav på dig?
Kravet på dig som individ är att du ska kunna påvisa att du vill bryta och gör det. Kravet finns också att du godkänner samtycke kring informationsöverlämning/delning, för att aktuella aktörer ska kunna arbeta i SIG. Det krävs också av dig att du ska ingå i något av Frivårdens program, vilket avgörs i dialog med dig vid upprättande av din handlingsplan. Handlingsplanen ska du följa, gör du inte det avslutas insatsen genom SIG.

Hur går insatsen till?
Vi kommer ha regelbundna träffar för att följa upp ditt ärende och det är koordinatorn i SIG-guppen som du kommer att ha kontakt med samt med din socialsekreterare. Om det framkommer att du inte brutit med din kriminella livsstil/kriminella nätverk, kommer insatsen avslutas. Vi som ingår i SIG kommer ha en dialog kring ditt ärende och dela nödvändig information med varandra för att kunna hjälpa dig på ett så bra sätt som möjligt.

Kontakt koordinator:
Telefon: 011-15 61 34

SIG-info för unga och föräldrarPDF (pdf, 452.8 kB)