Det finns en gemensam rutin vid misstanke om och vid konstaterad droganvändning i grundskola, gymnasieskola och fritidsgård. Syftet med rutinen är att ha en tydlig arbetsgång och att parterna ska veta vem som ansvarar för vad.

Rutin vid misstanke om och vid konstaterad droganvändningPDF (pdf, 736.8 kB)