Anmälan till polis bör ske skriftligt.

Det finns en särskild rutin för hur skolan ska hantera polisanmälningar. Rutin och blankett finns på utbildningskontorets intranät.

Förutsättningar för socialtjänsten och hälso- och sjukvården att polisanmäla regleras i offentlighets- och sekretesslagen.

När det gäller minderåriga som misstänks för brott skickar polisen anmälan tillsammans med tidigare relevant brottslighet till socialkontoret. Socialkontoret kontaktar vid behov polisen för ytterligare upplysningar.